Logo

Learn Swahili

Learn Swahili

by / Comments Off on Learn Swahili / 5739 View / November 5, 2008

Download a free, printable, pocket guide of English translations for common Swahili words and phrases, to take with you.

Useful Phrases:

Sisemi kiswahili I don’t speak Swahili
Sifahamu/Sielewi I don’t understand
Sema pole pole Speak slowly
sijui I don’t know
Nataka kushuka hapa I want to get off here
Naenda I’m going to
Twende Let’s go (carry on, etc.)
Moja kwa moja straight ahead

Common Words:

ndiyo yes
hapana no
asante sana thank you
rafiki friend
mimi me
wewe you
sababu because
hapa here
sasa now
juu up
chini down
yangu It is mine.
tafadhali please
bana man
mama woman
mtoto/watoto child/chlidren
leo today
kesho tommorrow
safari journey
uhuru freedom
nataka I want
sitaki I don’t want
mlima mountain
hakuna matata no problem

Days, Numbers, Animals

Days Of The Week:

Jumatatu Monday
Jumanne Tuesday
Jumatano Wednesday
Alhamisi Thursday
Ijumaa Friday
Jumamosi Saturday
Jumapili Sunday

Numbers 1 To 10:

moja one
mbili two
tatu three
nne four
tano five
sita six
saba seven
nane eight
tisa nine
kumi ten

Animal Names:

simba lion
tembo elephant
kifaru rhinoceros
chui leopard
kiboko hippopotamus
nyati buffalo
twiga giraffe
punda milia zebra
fisi hyena
swara antelope
sungura hare
mamba crocodile
bwhea jackal
ng’ombe cattle
mbuzi goat
nyoka snake

Common Questions:

Bei gani? How much does this cost?
ghali sana expensive
pugunza bei kidogo come down a little (in price)
rahisi cheap
Nani? Who?
Nini? What?
Kwa nini? Why?
Lini? When?
Wapi? Where?
Gani? Which
Naweza kukaa wapi? Where can I stay?
Naweza kukaa hapa? Can I stay here?
Inaondoka lini? When does it leave?
Tutafika lini? When will we arrive?
Naenda wapi? Where are you going?
Sema tena? Could you repeat that?
Choo ni wapi? Where is the bathroom?

Greetings:

Jambo Hello
Habari gani? How are you?
Nzuri sana I’m fine, Thank you.
Jina lako nani? What is your name?
Jina Lango ni My name is ……
karibu welcome
kwaheri good bye